Nowoczesna i ekologiczna technologia suszenia i utwardzania lakieru
Innowacyjność / certyfikaty
Dla rodziny urządzeń REVO Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników  oddział Farb i Tworzyw w Gliwicach przygotował opinię na temat innowacyjności . Z opinii tej wynika ,że urządzenia Revo spełniają kryteria innowacyjności zarówno w  zakresie procesowym jak i produktowym. 
 
Innowacyjność procesowa.
 
W klasycznych systemach grzewczych, w których malowane elementy ogrzewane są strumieniem powietrza, energia cieplna musi pokonać drogę od generatora przez wymienniki i powietrze na pomalowany element- w związku z tym następują znaczne straty ciepła powodując dużą energochłonność procesu,. Ogrzewanie radiacyjne natomiast  eliminuje wysoką energochłonność procesu gdyż promieniowane cieplne emitowane przez panele grzewcze ogrzewa bezpośrednio panel. Cechy te oraz wyspecjalizowane oprogramowanie zapewniają kontrolowane zużycie energii oraz kontrolowaną, stabilną  temperaturę suszonej powierzchni (niezależnie od rodzaju podłoża: stal, aluminium, tworzywa, włókno węglowe, drewno)   
 
Innowacyjność produktowa.
 
Na innowacyjność produktową składają się następujące elementy : mobilność systemu , kształt umożliwiający osiągnięcie idealnej jakości na wszystkich panelach, oprogramowanie które pozwala wybrać suszone elementy i dostosować temperaturę do pór roku oraz suszyć tylko wybrane elementy nie generując strat energii.
Innowacyjność REVO polega na tym ,że urządzenie to spełnia wymagania (dotyczące ochrony środowiska i jakości ) narzucone przez  uregulowania prawne w Europie dotyczące ograniczania emisji lotnych związków organicznych (VOC) (Dyrektywy 1999/13/EC i 2004/42/EC) i odpowiadające im rozporządzenia krajowe. 


etapy pracy - korzyści z zastosowania
film z montażu urządzenia
impb
opinia o innowacyjności